Bayana ve sıhhat çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ait kanun yürürlükte

Bayana ve sıhhat çalışanlarına şiddetin önlenmesi için TBMM’de kabul edilen Türk Ceza Kanunu ve Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Ceza indirimleri kısıtlandı

Kanuna nazaran, Türk Ceza Kanunu’ndaki takdiri indirim nedenleri sonlandırılacak. Failin pişmanlık içermeyen davranışları, takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek.

Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine itina göstermesi, kadro elbise giymesi, kravat takması üzere duruşmadaki hali tavır ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak. Takdiri indirim uygulanması halinde ise münasebetleri kararda kesinlikle gösterilecek.

Cezalar ağırlaştırıldı

Bayana karşı şiddetle daha faal gayret edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi maksadıyla taammüden öldürme, taammüden yaralama, tehdit, azap ve eziyet hatasının bayana karşı işlenmesi halinde cezası artırılacak.

Taammüden öldürme cürmünün bayana karşı işlenmesi hali bu hatanın nitelikli halleri ortasına alınacak. Taammüden öldürme hatasında ceza müebbet mahpus iken bu cürmün bayana karşı işlenmesi halinde verilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet mahpusa çıkarılacak.

Kolay tıbbi müdahale ile giderilebilecek taammüden yaralama kabahatinin bayana karşı işlenmesi halinde cezanın alt hududu 4 aydan 6 ay mahpusa yükseltilecek.

Azap kabahatinin bayana karşı işlenmesi halinde cezanın 3 yıl olan alt sonu 5 yıl mahpusa çıkarılacak.

Eziyet hatasının bayana karşı işlenmesi halinde cezanın 2 yıl olan alt sonu 2 yıl 6 ay mahpusa yükseltilecek.

Hayata, beden yahut cinsel dokunulmazlığa yönelik bir hücum gerçekleştirileceğinden bahisle işlenen tehdit kabahatinin mağdurunun bayan olması halinde cezanın 6 ay olan alt sonu 9 ay mahpusa çıkarılacak.

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi kabahatinin konusunun sıhhat hizmetleri olması durumunda verilecek ceza altıda biri oranına kadar artırılacak.

“Israrlı takip” hata sayıldı

Israrlı takip olarak nitelendirilen fiiller müstakil bir kabahat haline getirilecek. Israrlı bir halde fiziken takip etmek ya da haberleşme ve bağlantı araçlarını, bilişim sistemlerini yahut üçüncü bireyleri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde önemli bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin yahut yakınlarından birinin güvenliğinden tasa duymasına neden olan faile 6 aydan 2 yıla kadar mahpus cezası verilecek.

Israrlı takip hatasının, çocuğa ya da ayrılık kararı verilen yahut boşandığı eşe karşı işlenmesi; mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu yahut işini bırakmasına neden olması; hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula yahut iş yerine yaklaşmama önlemine karar verilen fail tarafından işlenmesi halinde faile 1 yıldan 3 yıla kadar mahpus cezası verilecek. Bu cürmün soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olacak.

Taammüden yaralama, katalog kabahatler ortasında yer alacak

Kanunla bayana karşı işlenen taammüden yaralama kabahati ile sıhhat kurum ve kuruluşlarında misyon yapan işçiye karşı vazifeleri sırasında yahut misyonları münasebetiyle işlenen taammüden yaralama kabahatleri tutuklamaya ait katalog kabahatler ortasına alındı.

Taammüden yaralama kabahatinin, vücut yahut ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan şahsa karşı işlenmesi ya da canavarca hisle işlenmesi halleri de katalog kabahat olacak.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Mağdur ile şikayetçinin hakları” başlıklı unsurunda değişiklik yapılacak. Düzenlemeyle, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan çocukların cinsel istismarı yahut ısrarlı takip cürmü ile bayana karşı işlenen taammüden yaralama, azap yahut eziyet cürümleri unsur kapsamına dahil edilecek. Böylece soruşturma ve kovuşturma evrelerinde bilhassa şiddet mağduru bayanların, istemleri halinde baro tarafından görevlendirilecek avukatın türel yardım ve dayanağından fiyatsız formda faydalanmaları sağlanacak ve hak arama yollarını faal bir formda kullanabilmelerine imkan tanınacak. Israrlı takip hatasında uzlaştırma kararları uygulanmayacak.

Sıhhat çalışanlarıyla ilgili Mesleksel Sorumluluk Heyeti oluşturuluyor

Maddeyle ayrıyeten Mesleksel Sorumluluk Şurası’nın üyeleri ve karar alma süreçleri de düzenlenecek.

Bu düzenleme, haklarında mutlaklaşmış bir soruşturma müsaadesi verilenler bakımından uygulanmayacak ve soruşturma yahut kovuşturmalara devam edilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.