CHP’li Yeşil: Karaşar’da yapılacak olan biyokütle enerji santralini yöre halkı istemiyor

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Ankara’nın Beypazarı İlçesi Karaşar Mahallesi’nde yapılması planlanan biyokütle enerji santralini Meclis’e taşıdı. Yeşil, “Çed gerekli değildir” kararı verilmesini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a sordu.

CHP'li Yeşil: Karaşar'da yapılacak olan biyokütle enerji santralini yöre halkı istemiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Ankara’nın Beypazarı İlçesi Karaşar Mahallesi’nde yapılması planlanan biyokütle enerji santrali hakkında “Çed gerekli değildir” kararı verilmesini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a sordu.

Yeşil, vermiş olduğu soru önergesinde; biyokütle santralı yapılması düşünülen proje alanının etkilediği alanda birçok bağ ve bahçe olduğunu ifade ederek yaban hayatı bakımından zengin olan bölgede Yılki atlarının, geyiklerin ve etrafı ormanlarla çevrili bölgedeki yöre halkının geçimini ormancılık ve hayvancılıkla sağladığını belirtti.

KAÇ PROJEYE “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” KARARI VERİLDİ

Yeşil, son üç yıl içerisinde Türkiye genelindeki kaç projeye “Çed Gerekli Değildir” kararı verildiğini ve bahse konu santral için neden “ÇED gerekli değildir kararı” verildiğini sorduktan sonra projenin yapılması halinde doğal hayatın tahribi ve çevre kirliliği konusundaki sorularını da yöneltti.

ÇEVRE TALANI BU SEFER ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ DE BERABERİNDE GETİRECEK

Biyokütle enerji santralinin kömürlü termik santrallerden daha fazla atmosfere karbondioksit partikül bıraktığını söyleyen Yeşil, 1650 metre rakıma sahip olan proje alanının etrafının ormanlarla çevrili ve yeraltı su kaynakları bakımından da zengin olması nedeniyle korunması gereken bir bölgeye yapılacak santralin çevresel etki değerlendirilmesinin yapılmamasının dahi başlı başına bir facia olduğunu söyledi. Ayrıca santralin çalışması için gereken odun miktarının yüksek olması nedeniyle Karaşar bölgesindeki ormanların da tehlike altında olduğunu ve santralin çalışması nedeniyle yalnızca Beypazarı’nın değil, tüm Ankara’nın hava kirliliği yükünün artacağını ifade etti.

YEŞİL, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANINA SORDU

Yeşil’in Bakan Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ise şöyle:

• 2019, 2020 ve 2021 yıllarında ayrı ayrı belirtilmek suretiyle kaç proje için “ÇED gerekli değildir” kararı verilmiştir?

• Bahse konu biyokütle enerji santrali tesisinin kurulması için bölgede halkın katılım gösterdiği bir katılım toplantısı yapılmış mıdır?

• Bahse konu santralin çalışması için hangi bölgelerden odun temin edilmesi planlanmaktadır?

• Bahse konu santralin çalışması için bir yıllık odun ihtiyacı ne kadar hesaplanmıştır?

• Bahse konu santralin 10 kilometrelik çapında kaç orman köyü bulunmaktadır?

• Bahse konu santralin kurulması aşamasında ÇED yönetmeliği kapsamında “ÇED gerekli değildir” kararı verilmesinin gerekçesi nedir?

• Tesisin proje tanıtım dosyası Ek 2.9’daki “biyokütle temin sözleşmesi” başlığı altındaki Orman Genel Müdürlüğü’nün 06.11.2020 tarih ve 2439865 sayılı yazısında yakacak odunu tahsis izni alınmasına rağmen, “Çed Gerekli Değildir” kararına konu proje tanıtım dosyasında ve EPDK ön-lisans belgesinde yakacak odun yerine “ağaç kabuğu ve mantar atıkları ile odun atıklarının yakılmasının planlandığı” hususu birlikte değerlendirildiğinde, mevzuat kapsamındaki çelişkili durum hakkında Bakanlık bilgi sahibi midir?

• Eğer konu hakkında bilgi sahibi değilse, bu hususa ilişkin iddia araştırılacak mıdır?

• Bahse konu tesisin Karaşar, Beypazarı ve Ankara’da yaratacağı hava kirliliği yükü hesaplanmış mıdır?

• Bahse konu tesisin su ihtiyacını nereden ve hangi yöntemle temin edeceği proje dosyasında belirtilmiş midir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.