Kendiliğin çözümlenmesi- heinz kohut

Narsisizmin, erken eşduyum ilişki yetersizliği olduğunu iddia ederek başlamış kitabına Kohut. Cinselliğin ve saldırganlığın patolojik hale geldiği durumlara kendilik çözülmesi adını vermiş. Terapide ‘’biz içindeki ben deneyimi’’ olgusuna önem vermiş. Terapist, danışan karşısında; yıkılmaz, karşı çıkmaz ve danışanı anlamaya çalışan bir tutum takınmalıdır. Narsisizm örgütlenmesini; arkaik kümelerin kişiliği geri kalanıyla bütünleşmemiş olduğunu ve enerjinin yanlış eksik yapılara yatırıldığını ifade etmiş. Çevresel etmenlere büyük önem vermiş ve ebeveynin kişilik yapısının ve örseleyici dış olayların narsisizmin temelinde yattığına inanmıştır. Ebeveynin çocuğunun küçük yaştaki dokunulma gereksinimi yeterli miktarda sağlanamazsa, dokunulma gereksinimi ‘’görsel’’ (röntgencilik) alanına kayabilir. Yetersiz anne, birincil narsisizm dengesini bozacaktır. Çocuk ise mükemmelliğe yeniden ulaşmak için ‘’Büyüklenmeci kendilik’’ yada ‘’Tümgüçlülüğü ebeveyn imagosuna’’ devreder.

İdealleştirme Aktarımı: Terapide ebeveyn imagosunun etkinleşmesi ile görülür. Çocuk gözünden ebeveynlere düşkırıklığı olursa nesne elverişli bir şekilde içselleştirilemez. Çocuk arkaik kendilik nesnelerine saplanır. Bu da bağımlı (nesneye açlığı) şeklinde görülür. Bu tür kişiler sürekli kendilerini yönlendirecek bir otorite arayabilirler. Bu aktarım türü ödipal öncesi döneme işaret eder. Ödipal dönem önce arkaik olarak içselleştirilmiştir. Narsisizmi açıklayan örselenmeden çok ‘’ebeveynin tepkisidir.’’

Ayna Aktarımı: Narsisistik büyüklenmeci özün onaylanması gereksinimini terapiste aktarması şeklinde ortaya çıkar. 3 şekli vardır: 1-) Büyüklenmeci Kendiliğin Genişlemesi (Kaynaşma) 2- Öteki ben-İkizlik 3-) Anlamda Ayna Aktarımı: Erken çocuklukta preödipal annenin ayna işlevi başarısızlığa uğramıştır. Ayna aktarımı sözel aşamaya dek uzanabilir.

Tedavide hedef: Kaynaşma-İkizlik—Ayna evresine evrilmesi—Sonra kişilik bütünleşmesi. (Oral ve Anal sadistik unsurların yok olup— Şefkat unsuruna dönüşmesi)

Kendilik deneyimi, bütünleşmiş bir ben için önkoşuldur. Analistin görevi: Büyüklenmeci (İD) veya Bölünmüş (Ben)e hizmet değil, Gerçeklik Ben’ine hitap etmelidir.

Sevebilme Yetisi: Nesne libidinal ensest yönelimli duygusal bağların canlanmasının sonucu olarak ortay çıkar. Libidinal enerji arkaik nesnelerden ve idaelleştirilmiş nesneden geri çekilerek ben’e katılır. Tedavi sonuna doğru kişide: 1-) Eşduyum 2-) Yaratıcılık 3-) Mizah ve Bilgelik artışı görülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.