Toplum nefes alamaz hale geldi

Aşılamadaki gecikmeyle toplumsal bağışıklığın da geciktiğini vurgulayan Prof. Dr. Tanık, “Hastalıktan korunmanın sorumluluğu yurttaşa aitmiş gibi yansıtılarak, iktidar sorumluluklarından sıyrılıyor” dedi.

Toplum nefes alamaz hale geldi

İsmail ARI

Kısıtlamanın son gününe girilirken kısıtlama boyunca test sayısı da aşılama oranı da uzmanların belirttiği seviyeye çıkarılamadı. Uzmanlar salgının seyrine dair BirGün’ün sorularını yanıtlayarak önemli uyarılarda bulundu.

Bugün Halk Sağlı Uzmanı ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Feride Aksu Tanık’la yaptığımız söyleşi bu sayfalarda yer alırken yarın Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Salı günü ise Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nden (KLİMİK) Prof. Dr. Özlem Kurt Azap ile yaptığımız söyleşi bu sayfalarda sizlerle buluşacak.

Aşı temin sürecine ilişkin TBMM gündemine de getirilen şaibelerin açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Tanık, “Pandemi yönetiminin her aşamasına “kayırmacılık iddiaları” gölge düşürmüştür. Aşı teminindeki gecikmeler toplumsal bağışıklığın sağlanmasından çok uzağa düşürdü bizi. Pandemiyle geçen bir yıl eğitimde eşitsizliğin çok derinleşmesine yol açtı. Hastalıktan korunmanın tek sorumluluğunun vatandaşa aitmiş gibi yansıtılması, kamunun sorumluluklarından sıyrılmasının kılıfı oldu” ifadelerini kullandı.

Günlük olgu sayılarını ve test sayısındaki düşüşü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bundan bir ay önce Nisan ayının ortalarında günlük test sayısı 320 binlerde iken ve adına “tam kapanma” dedikleri 17 günlük uygulama sürerken günlük test sayısının tedricen 220 binlere düşürülmüş olmasının epidemiyoloji bilimi açısından hiçbir anlaşılır nedeni yoktur. Türkiye’de test olguları bulma amacıyla yaygın bir biçimde yapılmıyor, temaslılara test uygulanmıyor, kendisinde hastalık bulgusu, belirtisi olup sağlık kurumlarına başvuranlara test yapılıyor. Bu yolla toplumdaki olguların saptanması ve salgının boyutuna dair fikir sahibi olmak olanaklı değildir. Bu test politikasının hedeflenen tarihteki “açılma” için zemin hazırlamaya yönelik olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki ülkemizde açıklanan sayılara güvenme şansımız yok.

toplum-nefes-alamaz-hale-geldi-876334-1.
Prof. Dr. Feride Aksu Tanık

YAYGIN TEST YAPILMALI

Yaygın test nasıl yapılmalı, kimlere yapılmalı?

Yaygın bir biçimde test yapmanın amacı olabildiğince toplumdaki Covid-19 olgularını bulmak olmalıdır. “Tam kapanma” olarak ilan edilen ama DİSK’in verilerine göre üretim sektöründeki emekçilerin yüzde 60’ının çalışmak zorunda olduğu koşullarda öncelikli grupların başında emekçiler gelmektedir. Hastanelerde, birinci basamak kurumlarında, filyasyon ekiplerinde çalışan sağlık emekçilerine, fabrikalarda fiziksel mesafe koşullarının sağlanmadığı ortamlarda üretime devam eden, aylardır kargo taşıyan, marketlerde kapalı mekanlarda yüzlerce insanla temas eden, ezcümle hayatın her alanında bizler yaşamlarımızı sürdürebilelim diye hayatları pahasına çalışmaya devam eden, hayatları eve sığmayanlara test yapılmalıdır. Hastalığın bulaşma riski olan kişilere, hastaların temaslılarına, sağlık emekçilerine test yapılmalıdır.

Aşılama hızında ciddi bir düşüş var. Kapanma döneminde çok az aşı yapılabiliyor. Bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? Kapanma dönemi aşılama bağlamında nasıl değerlendirilmeliydi?

Türkiye’nin aşı temini süreci şeffaf yönetilmiyor. Sağlık Bakanı’nın açıkladığı aşı teminine ilişkin takvim söylendiği biçimde gerçekleşmiyor. Mesele yeterli doz aşının temin edilmemiş olmasıdır. Ne yazık ki ne zaman temin edileceğine ilişkin de bir öngörümüz olamıyor. Bakanlığın aşı temini takvimine ilişkin net bir açıklama yapmasını bekliyoruz.

Öte yandan aşı temin sürecine ilişkin TBMM gündemine de getirilen “çıkar ilişkilerine ilişkin şaibeler” hızla açıklığa kavuşturulmalıdır. Pandemi yönetiminin her aşamasına “kayırmacılık iddiaları” gölge düşürmüştür. Bu durum çok ciddi bir biçimde güven yitimine neden olmaktadır.

Türkiye’de uygulanan iki aşının da Faz 3 çalışmaları iki doz uygulama üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle en az bir doz aşı yapılan kişi sayısının toplum bağışıklığı açısından bir anlamı yoktur. İki doz aşı yapılabilen kişi sayısı 10,6 milyon kişidir ve bu sayı toplum bağışıklığını sağlamaktan çok uzaktadır.

Günlük ölüm sayıları yine 250’nin üzerinde seyrediyor. Uzun bir süre böyle devamı edecek ve bu rakamlar da gerçeği yansıtıyor mu?

Olgu sayıları gibi ölüm sayılarının da gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Pandemi sürecinin hayatımıza kattığı kavramlardan biri de fazladan ölümler. Fazladan ölümler normalde beklenene göre tüm nedenlerden kaynaklanan ölümlerin sayısıdır. Pandemilerde ölümler hızla artar, özellikle güvenilir tanı testleri yoksa ölüm nedenleri doğru kaydedilmeyebilir. Covid-19’a atfedilen ölüm sayısı belirgin bir biçimde eksik olabilir. Nitekim pek çok ülkede ölüm verilerinin gerçeği yansıtmadığını görüyoruz.

Fazladan ölüm verileri iki temel noktaya ışık tutmaktadır: Bunlardan birincisi Covid-19 ile ilişkili ölümlerin eksik bildirilmesi durumunda toplumdaki ölümlülüğün gerçek düzeyinin görülmesini sağlar. İkincisi ise Covid-19’un yarattığı yük ve bu olguların önceliklendirilmesi nedeniyle diğer sağlık sorunlarına yönelik tanı-tedavi hizmetlerinin aksaması sonucu ortaya çıkan “ikincil hasar” ve ölümlerin görülmesine yardımcı olur.

Fazladan ölümler ortalamanın üzerindeki ölüm sayılarıdır ve bize pandeminin insanlar üzerindeki etkisinin küresel olarak hükümetler tarafından resmi olarak açıklanan sayıların çok ötesinde olduğunu gösterir. Hesaplanan fazladan ölüm sayıları da çok ciddi bir sorunu işaret etmektedir.

2020 öncesindeki üç yılın ölüm sayılarının ortalamasının yüzde 62 üstünde bir ölümlülük yetkililer tarafından açıklanmayı beklemektedir. Bu ölümlerin doğrudan ya da dolaylı olarak pandemi ile ilgili olduğunu ve önlenebilir ve bu nedenle de kabul edilemez olduğunu söylemeliyim.

İktidarın özellikle 2021 yılında yani yakın zamanda yaptığı yanlışlar nedir? Hangi hatanın sonucu ne oldu?

Pandemi yönetiminde alınan önlemler sistematik bir bakış açısından yoksundur, pandeminin başından itibaren salgınla mücadelenin epidemiyolojik gerekleri yerine getirilmemektedir. Test politikası toplumdaki olguları olabildiğince saptamayı hedeflemiyor. Kapalı mekanlarda kalabalık insan topluluklarının bir araya gelmesine neden olan parti kongreleri hastalığın yayılmasında çok etkili oldu. Çarkların dönmesini önceleyen politikalar emekçilerin daha çok risk almasına yol açtı. Aşı teminindeki gecikmeler toplumsal bağışıklığın sağlanmasından çok uzağa düşürdü bizi. Pandemiyle geçen bir yıl eğitimde eşitsizliğin çok derinleşmesine yol açtı. Hastalıktan korunmanın tek sorumluluğunun yurttaşa aitmiş gibi yansıtılması, iktidarın sorumluluklarından sıyrılmasının kılıfı oldu. Önlemlerin kolluk kuvvetleri aracılığıyla uygulanması, salgını fırsat bilen yasakların uygulanması toplumu nefes alamaz hale getirdi. Pandeminin bedelini her bakımdan toplumun dezavantajlı kesimleri ödedi, ödemeye devam ediyor.

ALTI ÖN KOŞUL VAR

Açılma dönemi nasıl olmalı veya açılmanın sonuçları bu tablonun ardından nasıl olacak? Avrupa ülkelerinde açılmalar nasıl oluyor?

DSÖ hükümetlerin önlemleri kaldırmalarının altı ön koşulu olduğunu belirtiyor. 1. Hastalık bulaşının kontrol altına alınması, 2. Sağlık sisteminin her olguya test yaparak, izole ve tedavi edebilmesi ve her temaslı kişiyi izleyebilmesi, 3. Hastalık bulaşı için yüksek risk taşıyan mekanlarda riskin en az düzeye indirilmesi, 4. Okullar, iş yerlerinde koruyucu önlemlerin alınması, 5. Yeni olguların gelişinin yönetilmesi, 6. Toplumun “yeni normal” konusunda eğitilmesi ve güçlendirilmesi.

Türkiye’de henüz hastalık bulaşının kontrol altına alındığı söylenemez. Salgın mücadelesinin önlemlerinin kılavuzu şeffaf bir biçimde paylaşılan hastalık verileri olmalıdır. Ülkemizde böyle olmuyor. Test stratejisi söz ettiğim koşulları sağlamıyor, temaslıların izlenmesi yapılamıyor, fabrikalarda fiziksel mesafe koşulları sağlanmıyor, kişisel koruyucu donanım sağlamak bireysel bir sorumluluğa indirgenmiş durumda. Hükümetin turizm mevsimine yönelik hazırlıklarının içinde yeni olgu girişlerine yönelik bir önlem alındığını göremiyoruz.

Bu yaz dönemini nasıl geçireceğiz? Yeni piklerle karşı karşıya kalabilir miyiz?

Algıyı değil salgını yönetmek gerekiyor. Hükümet ne yazık ki günü idare etmeye yönelik politikalar belirliyor o nedenle önümüzü görmekte zorlanıyoruz. En kısa zamanda aşı temin ederlerse yazı yaz, baharı bahar, hayatı hayat gibi yaşar gideriz. Değilse önlenebilecek ölümlerle sevdiklerimizi yitirmeye devam ederiz.

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol

ek iş ilan sitesi
video bilgi sitesi
kahta haber sitesi
sağlık sitesi
hızlı haber sitesi
rüya yorum sitesi
futbol haber sitesi
gazipaşa rehber sitesi
teknoloji haber sitesi
güncel haber sitesi
güncel blog sitesi
kadın ve yaşam sitesi
güncel sohbet sitesi
blog sitesi
kadın sitesi
dekorasyon sitesi
şafak haber sitesi
hizmet haber sitesi
bilgi paylaşım sitesi
aktif blog sitesi
erzincan haber sitesi
finans sitesi
blog sitesi
meb haber sitesi
güncel blog sitesi
aktif blog sitesi
bilgi paylaşım sitesi
sağlık sitesi
dramatik hikaye sitesi
blog tanıtım sitesi
aktif bilgi sitesi
özel blog sitesi
güncel haber sitesi
güncel blog sitesi
öğretici oyun sitesi
ilginç bilgi sitesi
sağlık takip sitesi
aktüel yazı sitesi
bomba haber sitesi
araba tanıtım sitesi
güncel bilgi sitesi
beşiktaş haber sitesi
türkçe bilgi sitesi
teknoloji blog sitesi
güncel ajans sitesi
aktif bilgi sitesi
güncel ekonomi sitesi
magazin sitesi
güncel yaşam sitesi
güncel blog sitesi
güncel ekonomi sitesi
güncel haber sitesi
güncel eğitim sitesi
aktif ekonomi sitesi
güncel magazin sitesi
güncel kadın sitesi
güncel finans sitesi
güncel eğitim sitesi
güncel magazin sitesi
haber sitesi
aktif haber sitesi
güncel yaşam sitesi
blog sitesi
ekonomi sitesi
güncel blog sitesi
haber sitesi
gercek haber sitesi
günlük haber sitesi
blog sitesi
istanbul haber sitesi
magazin sitesi
gezi takip haber sitesi
sağlık liste sitesi
bilgi sitesi
moda sitesi
dekor sitesi

blog sitesi
moda takip sitesi
haber dizi sitesi
yaşam sitesi
dertleşme sitesi
güzellik sitesi
yazar forum sitesi
güncel reklam sitesi
haber alma sitesi
anne ve bebek sitesi
ekonomi sitesi
bilim sitesi
eşya dekor sitesi
güncel ekonomi sitesi
ticaret haber sitesi
aktif ekonomi sitesi
turizm haber sitesi
kitap tanıtım sitesi
yöresel haber sitesi
moda takip sitesi
teknoloji sitesi
ekonomi sitesi
magazin sitesi
eğitim sitesi
sanat haber sitesi
astroloji haber sitesi
dizi haber sitesi
sağlık sitesi
kredi haber sitesi
blog sitesi
tarım haber sitesi
teknoloji sitesi
tarafsız haber sitesi
samimi haber sitesi
önemli haber sitesi
değerli haber sitesi
hızlı haber sitesi
diyet sitesi
internet haber sitesi
bilgi paylaşım sitesi
sosyal yorum sitesi
kadın sitesi
blog sitesi
astroloji sitesi
yaşam sitesi
sağlık haber sitesi
eğitim sitesi
teknoloji takip sitesi
ekonomi sitesi
güncel eğitim sitesi
alışveriş haber sitesi
android bilgi sitesi
haber sitesi
gezi sitesi
blog sitesi
haber takip sitesi
teknoloji sitesi
bilgi takip sitesi
hızlı haber sitesi
magazin sitesi
aktif haber sitesi
yemek takip sitesi
kişisel gelişim sitesi
güncel magazin sitesi
aktif haber sitesi
blog sitesi
haber sitesi
bilgi sitesi
yorum sitesi
kişisel blog sitesi
yozgat haber sitesi
eğitim sitesi
blog sitesi
güncel bilgi sitesi
üniversite kariyer sitesi
güzel haber sitesi
sohbet sitesi
haber sitesi
komik bilgi sitesi
güncel oyun sitesi
bilgi paylaşım sitesi
kişisel blog sitesi
araba sorgulama sitesi
aktif blog sitesi
aktif bilgi sitesi
teknoloji forum sitesi
sağlık sitesi
teknik bilgi sitesi
produksiyon sitesi
blog sitesi
meslek denetim sitesi
haber sitesi
güncel test sitesi
islami bilgi sitesi
yemek tarif sitesi
boztepe blog sitesi
sosyal paylaşım sitesi
sağlık sitesi
tarafsız haber sitesi
teknik bilgi sitesi
forum sitesi
ulaşım haber sitesi
reklam sitesi
blog sitesi
mesleki denetim sitesi
dizi haber sitesi
ev ekonomi sitesi
güncel forum sitesi
teknoloji sitesi
oyun tanıtım sitesi
güncel haber sitesi
emlak sitesi
ekonomi sitesi
yemek tarif sitesi
turizm haber sitesi
bilgi sitesi
haber sitesi
blog sitesi
güncel bilgi sitesi
aktif bilgi sitesi
ekonomi sitesi
meslek tanıtım sitesi
aktif blog sitesi
sınav ve rehberlik sitesi
teknoloji sitesi
kadın ve yaşam sitesi
mutki haber sitesi

haber sitesi
teknoloji bilgi sitesi
bilişim sitesi
kişisel blog sitesi
dini haber sitesi
bilgi aktarım sitesi
önemli haber sitesi
web haber sitesi
kaliteli bilgi sitesi
balık tanıtım sitesi
teknoloji tanıtım sitesi
haber sitesi
oyun tanıtım sitesi
oyun oynama sitesi
kitap tanıtım sitesi
silifke haber sitesi
psikoloji sitesi
bilet bulma sitesi
magazin sitesi
blog sitesi
diyet sitesi
kişisel blog sitesi
yemek tanıtım sitesi
oyun tanıtım sitesi
ekonomi sitesi
temizlik sitesi
video tanıtım sitesi
dizi tanıtım sitesi
kampanya sitesi
güncel bilgi sitesi
yemek tarif sitesi
küre haber sitesi
faydalı bilgi sitesi

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort İstanbul escort avcılar escort esenyurt escort beylikdüzü escort bakırköy escort halkalı escort şirinevler escort sefaköy escort maltepe escort Maltepe Escort Bayan şişli escort izmir escort izmir escortBipopka escort beşiktaş topkapı escort alanya escort gaziantep escort adana escort izmir escort istanbul escort ankara escort mersin escort konya escort bursa escort hatay escort gaziantep escort kocaeli escort