AYM, Erdoğan’ın bakanlığa verdiği imar ve yapılaşmaya yönelik yetkileri elinden aldı: ‘İktidar facia getirdi’

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kararnamesinde yer alan 37 madde için iptal kararı verdi. Kararların içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na çeşitli yetkiler veren maddeler de bulunuyor.

Bu maddeler arasında “Gecekondu, kıyı alanları ve tesisleri ile niteliğinin bozulması nedeniyle orman ve mera dışına çıkarılan alanlar dahil kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerde yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamalarında idarelerce uyulacak usul ve esasları belirlemek” gibi belediyelerin sorumluluğu altındaki yetkilerin bakanlığa verilmesini sağlayan kararlar vardı. CHP milletvekilleri, 2018’de iptal kararı istemiyle AYM’ye başvurdu. Milletvekilleri, yetkilerin “Bakanlığa sınırsız ve belirsiz alan düzenleme ile belediyelerin devre dışı bırakılarak belediyelerce onaylanmayan planları onaylama yetkisi verdiğini, bu yetkilerin yasa düzenlemesiyle verilmesi gerektiğini” belirterek iptal edilmesini istedi.

AYM, bakanlığa çevre, imar ve yapılaşmaya ilişkin olarak etüt, harita, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planları, parselasyon planları, yapı ruhsatı, yapı kullanma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatıyla ilgili verilen düzenleme yetkisinin de iptaline karar verdi. Ayrıca bakanlığın belediyelerin ve bunların merkezi idare ile olan ilişkilerini düzenleyen kararname de iptal edildi.

‘GARABET DÜZENLEME’

AYM’nin iptal kararının ardından, 1 numaralı CBK’nin çıktığı tarih ile AYM’nin iptal kararı arasındaki süreçte mağduriyet yaşayan yurttaşların hukuki durumlaarı gündeme geldi. Avukat Doğan Erkan, “Cumhurbaşkanı kararnamesi denen düzenleme bir garabet. Bakanlık yerel yönetimlerin yapması gereken işlere yetişemez” açıklaması yaptı.

CHP milletvekili Gülcan Kış ise AYM’nin kararda geç kaldığını belirterek “Yaşanan afetler, yasa tanımazlık, ben yaptım oldu anlayışı binlerce canımıza mal oluyor. 21 yıllık iktidarın ülkemizi getirdiği yer; rant, yolsuzluk, talan, göz göre göre gelen depremler ve maden faciaları oldu” dedi.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx