İşçiye bunu yapan patron yandı. Mahkeme son noktayı koydu

Bir işçi çalıştığı işyerinde işveren tarafından sürekli aşağılandığını iddia etti. Mobbinge maruz kaldığını söyleyerek istifa etti.

İşçi hemen İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu ve davacı oldu. Ham maddi hem manevi tazminat davası açan işçi ve patron hakkında mahkemeden flaş karar geldi. Mahkeme davanın reddine hükmetti. Davacı işçi, kararı istinaf etti. Devreye Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi girdi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

Dosya kapsamındaki tanık anlatımları, mail içerikleri ile davacının gördüğü psikolojik tedaviye dair rapor ve tıbbi belgeler birlikte değerlendirilip olayların kronolojik sıralaması incelenmiştir.

Davacının davalı işveren tarafından aşağılandığı, görev tanımı dışındaki işlerin davacıya yaptırıldığı, hedeflerin tutturulması aksi halde işten atılacağı konusunda mailler gönderildiği ve temadi eden bu davranışlar nedeniyle davacının sağlığının bozulduğu, bu sebeple psikiyatrik tedavi gördüğü ve bu suretle davacının işyerinde psikolojik taciz ve baskıya uğradığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu nedenle davacının uğradığı kişilik hakkı ihlalinin ağırlığı da gözetilerek davacı lehine uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken reddine karar verilmesi isabetli görülmemiş, Dairemizce manevi tazminat talebinin kabulüne hükmedilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx